Voor wie?

Voor wie geschikt?


De TopDog trainingen zijn geschikt voor jongeren tussen de 8 en 21 jaar. De training kan onder andere worden ingezet als de jongere:

  • Onzekerheid en faalangst kent
  • Weinig zelfvertrouwen heeft
  • Moeite heeft om voor zichzelf op te komen
  • Lastig grenzen aan kan geven
  • Emoties niet kan beheersen
  • Depressief is
  • Angsten heeft
  • AD(H)D, ASS, ODD/CD heeft
  • Hechtingsproblematiek heeft
  • Een (licht) verstandelijke beperking heeft